SaHaBaT

3/07/2010

KaFiR @ SYiAH

Serupa tapi tak sama. Barangkali ungkapan ini tepat untuk menggambarkan Islam dan kelompok Syi'ah. Secara fizikalnya, memang sukar untuk membezakan antara penganut Islam dengan Syi'ah. Namun jika ditelusuri dengan teliti terutama dari sisi aqidah- perbezaan di antara keduanya ibarat minyak dan air. Sehingga, tidak mungkin disatukan.

Dewasa ini, fahaman syiah semakin bertapak secara senyap dan terancang di Malaysia. Terutamanya di institusi pengajian tinggi kita. Syiah merupakan ajaran sesat yang mewarnai ajaran songsang di Malaysia selain islam liberal, sekularisme, plurisme dan macam-macam lagi yang boleh merosakkan akidah umat islam di Malaysia terutamanya golongan muda hatta yang terpelajar. Kat sini secara ringkas info tentang fahaman syiah untuk semua sahabat-sahabat tahu, sebagai persediaan dan permulaan.

1. Syiah hanya memiliki 5 rukun Iman, tanpa menyebut keimanan kepada para malaikat, Rasul, Qadha dan Qadar. Iaitu, 1. Tauhid (keesaan Allah) 2. al-'Adl (Keadilan Allah). 3. Nubuwwah (Kenabian) 4. Imamah (Kepemimpinan Imam) 5. Ma'ad atau Hari kebangkitan dan pembalasan. (Muhammad Ridha Mudzaffar, al-'Aqaidul Imamiyyah).

2. Syiah tak dak dua kalimah syahadah dalam rukun Islam, yaitu: 1. Solat 2. Zakat 3. Puasa 4. Haji 5. Wilayah atau Perwalian. (al-Kafi, Juz II, hal 18).

3. Syiah meyakini bahwa al-Qur'an sekarangg ini telah diubah, ditambah atau dikurangi dari yang seharusnya.

4. Syiah meyakini bahwa para sahabat sepeninggalan Nabi murtad kecuali beberapa orang saja seperti al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifary dan Salman al-Farisi. (ar Raudhah minal Kafi, Juz VIII, hal 245; dan al Ushul minal Kafi, Juz II, hal 244).

5. Syiah menggunakan senjata taqiyyah iaitu berbohong, dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeza dengan sebenarnya, untuk mengaburi mata orang. (al-Ushul minal Kafi, Juz II, hal 2l7).

6. Syiah percaya pada ar-Raj'ah iaitu kembalinya roh-roh ke jasadnya masing-masing di dunia sebelum Kiamat di kala Imam Ghaib mereka keluar dari persembunyiannya dan menghidupkan Ali dan anak-anaknya untuk balas dendam pada lawan-lawannya.

7. Syiah percaya kepada al-Bada' iaitu tampak bagi Allah dalam hal keimaman Ismail (yang telah dinobatkan ke-Imamannya oleh ayahnya Ja'far ash-Shadiq, tetapi kemudian meninggal di saat ayahnya masih hidup) yang tadinya tidak kelihatan. Jadi bagi mereka, Allah boleh khilaf, tetapi imam mereka tetap ma'sum.

8. Syiah membolehkan Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) dengan jangka waktu tertentu. (Tafsir Minhajus Shadiqin, Juz II, hal: 493). Padahal, nikah mut'ah telah diharamkan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Tiada ulasan: