SaHaBaT

6/24/2006

Fakta Asas Mengenai Palestin

Di manakah Palestin ?

Palestin merupakan suatu nama yang digunakan untuk wilayah barat-daya negara Syam. Ia bersempadan dengan laut Mediteranian dan terletak di barat benua Asia. Palestin dianggap titik pertemuan Asia dan Afrika dan berdekatan dengan benua Eropah. Bahagian utara Palestin bersempadan dengan Lubnan, manakala Syria di timur laut, Jordan di timur dan Mesir di selatan. Ia berada di kawasan yang beriklim mediteranian dan keluasan Palestin di waktu kini dianggarkan seluas 27,009 km persegi.

Bumi Palestin juga dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9000 tahun sebelum Masihi. Bahkan bandar tertua di dunia, Jericho telah dibina di Palestin sejak 8000 tahun sebelum Masihi dan sehingga kini masih dianggap sebagai bandar yang di datangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang.

Apakah istimewanya Palestin kepada umat islam ?

Bumi Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam hati setiap orang Islam. Jika dirujuk kepada al-Quran dan sunnah :

a) Bumi ini dianggap suci dan diberkati kerana terdapatnya Masjid al-Aqsa, sebuah masjid yang menjadi qiblat pertama untuk orang Islam dan merupakan masjid yang ke 3 paling suci bagi orang Islam. Barangsiapa yang bersolat di masjid ini akan mendapat 500 kali ganda pahala.

b) Di bumi ini jugalah kejadian Isra' (Perjalanan Malam) berlaku, di mana Nabi Muhammad melakukan pengembaraan malam yang penuh keajaiban ke langit.

c) Bahkan ramai para anbiya? yang disebut di dalam al-Quran, telah dilahirkan, dibesarkan dan disemadikan di bumi ini (lebih 50 orang kesemuanya). Semoga Allah memberkati mereka semua.

d) Berdasarkan perspektif Islam, tempat ini merupakan padang Mahsyar selepas Kiamat dan merupakan pusat keamanan sejagat.

e) Orang yang tinggal di sana kerana Allah diibaratkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah.

f) Bumi Palestin juga dianggap sebagai pusat untuk kumpulan-kumpulan yang sentiasa teguh menegakkan kebenaran dan hak orang Islam sehingga ke hari kiamat.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Embriologi Dalam Al-Quran

Embriologi ialah ilmu yang membincangkan tentang proses kejadian bayi dalam rahim di peringkat awal kandungan. Di peringkat itu bayi dikenali sebagai embrio. Embrio ialah nama yang digunakan bagi bayi yang berumur lebih kurang lapan minggu dalam rahim ibu. Untuk mengetahui proses perkembangan bayi, para saintis terpaksa menggunakan alat-alat yang canggih. Mengikut sejarah, gambaran yang pertama tentang kedudukan bayi dalam rahim pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad kelima belas. Selepas mikroskop dicipta pada abad ketujuh belas oleh Leeuwenhoek, kajian yang lebih mendalam tentang proses kejadian bayi dapat dilakukan. Namun kefahaman yang betul dan terperinci tentang tahap-tahap kejadian ini hanya diketahui pada abad kedua puluh oleh Streeter pada tahun 1941 dan kemudiannya di lengkapkan oleh O’Rahilly pada tahun 1972.
Hal ini disebutkan dalam The Journal of the Islamic Medical Association, Vol.18, Jan-June 1986.Justeru, apabila Al-Quran menjelaskan secara terperinci tentang proses perkembangan embrio 1423 tahun dahulu, ketika tidak ada manusia yang mampu mengetahui tentangnya, ia membuktikan dengan jelas bahawa Al-Quran ialah wahyu Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 6, Allah berfirman, “Dia menjadikan kamu dalam rahim ibumu kejadian demi kejadian dalam kegelapan yang tiga..” Dalam kitab Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa disebutkan, “Kegelapan yang tiga ialah kegelapan abdomen, rahim dan yang berkaitan dengan uri.” Pendapat ini dinukilkan oleh Ibn Kathir daripada Ibn Abbas, Mujahid dan Ikrimah. Pendapat ini amat menarik kerana kalimat-kalimat ‘kegelapan yang tiga’ tidak ditafsirkan dalam bentuk yang abstrak malah dikaitkan dengan fizikal manusia yang dapat difahami.Asas-Asas Ilmu EmbriologiTanpa alat-alat yang canggih, manusia tidak dapat mengetahui proses perkembangan bayi dalam rahim ibunya. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan, bayi melalui fasa-fasa pertumbuhan tertentu sebelum sampai ke tahap kejadian yang lengkap. Mengikut Al-Quran, proses kejadian bayi bermula dengan percantuman benih-benih.
Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2, “Sesungguhnya Kami mencipta manusia daripada nuthfah yang bercampur..” ‘Nuthfah yang bercampur’ bermaksud ‘percantuman di antara benih lelaki atau sperma dan benih perempuan atau ovum’. Dalam keadaan ini ia dikenali sebagai zigot (zygote). Kedudukan embrio dalam ‘kegelapan yang tiga’ amat selari dengan penemuan sains moden. Profesor Keith L. Moore, Ph.D., F.I.A.C., seorang pakar dalam bidang anatomi manusia dari Universiti Toronto, Kanada, berpendapat seseorang bayi memang hidup dalam tiga tutupan atau kegelapan. Tutupan yang pertama ialah kulit abdomen atau the anterior abdominal wall, kedua ialah rahim atau the uterine wall dan ketiga ialah selaput yang menutupi bayi secara langsung atau the amniochorionic membrane.Al-Quran kemudian menjelaskan, daripada nuthfah embrio berubah menjadi alaqah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mukminuun ayat 14, “Kemudian daripada nuthfah Kami jadikannya alaqah..” Dalam bahasa Arab, alaqah mempunyai tiga maksud seperti yang disebutkan dalam Elias Modern Dictionary, terbitan tahun 1992, iaitu,
• Segumpal darah.
• Suatu yang melekat.
• Lintah.
Pentafsiran ini amat selari dengan penemuan semasa kerana selepas berlaku percantuman benih atau nuthfah, ketika embrio berumur antara 7-14 hari, ia berkeadaan seperti darah beku dan rupanya menyamai seekor lintah yang tergantung di rahim ibunya atau endometrium.Daripada alaqah embrio bertukar menjadi mudghah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mukminuun ayat 14, “Kemudian daripada alaqah Kami jadikan mudghah..” Mudghah bermaksud ‘daging yang dikunyah’ dan begitulah rupa bentuk embrio ketika ia berumur lebih kurang empat minggu. Keadaan ini berpunca daripada sel-sel yang dikenali sebagai somites yang menyerupai tanda-tanda gigitan seperti ‘daging yang dikunyah’. Somites akhirnya bertukar menjadi tulang belakang atau vertebrae. Selepas mudghah embrio berubah kepada bentuk yang lain berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Haj ayat 5, “Kemudian jadilah kamu mudghah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya..” (Surah Al Hajj ayat 5) Perincian ini amat mengagumkan kerana maklumat ini tidak mungkin dapat diketahui oleh orang biasa apatah lagi 1423 tahun dahulu. Pakar-pakar ilmu embriologi mengesahkan, sel-sel di peringkat mudghah terbahagi kepada dua, iaitu, yang belum terbentuk secara sempurna dan yang terbentuk secara sempurna.
Di dalam ilmu embriologi ia di istilahkan sebagai differentiated and undifferentiated tissues. Kemudian, embrio ditutupi tulang dan daging, berpandukan firman Allah dalam surah Al-Mukminuun ayat 14, “Kemudian daripada mudghah Kami jadikan tulang dan Kami tutup tulang itu dengan daging..”Ilmu embriologi juga mengesahkan kejadian tulang atau cartilage bermula terlebih dahulu sebelum diselimuti dengan daging atau muscles / flesh yang wujud dari sel-sel awal yang dikenali sebagai somatic mesoderm. Kemudian berlakulah perubahan di dalam bentuk yang lain berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mukminuun ayat 14, “Kemudian Kami jadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” Ayat ini bermaksud, dengan kejadian tulang diselimuti daging, jadilah bayi itu dalam bentuk manusia, berbeza daripada rupanya yang asal seperti lintah dan daging yang dimamah. Perubahan ini berlaku ketika ia berumur lapan minggu dan ketika itu, bayi mempunyai sel-sel asas untuk pembentukan organ-organ. Di peringkat ini, embrio atau human embryo berubah menjadi janin atau human fetus. Selepas itu, roh ditiupkan dan pancaindera dikurniakan berdasarkan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9, “Kemudian Dia menyempurnakan kejadian dan meniupkan roh ke dalamnya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan af-idah dan sedikit sekali kamu bersyukur.” ‘Af-idah’ di dalam ayat ini, mengikut kitab Al-Asas fit Tafsir bermaksud akal.
Lantas, di peringkat ini deria khas atau special senses mula terbentuk dan ia bermula dengan kejadian telinga atau primordia of the internal ears diikuti dengan mata dan akhirnya otak. Profesor Keith L. Moore, Ph.D., F.I.A.C. dari Department of Anatomy, University of Toronto, Kanada mengesahkan kebenaran urutan-urutan ini seperti yang disebutkan di dalam Al Quran. Selepas itu, bayi melalui beberapa lagi proses pertumbuhan sehingga ia dilahirkan seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Haj ayat 5, “Kemudian Kami tetapkan kamu di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sehingga tiba masa yang ditentukan..”Ayat ini mengukuhkan pendapat bahawa kedudukan bayi yang biasa atau normal ialah di dalam rahim sehingga tiba saat kelahirannya. Kedudukan bayi di luar rahim atau ectopic pregnancy dianggap sesuatu yang luar biasa yang berisiko tinggi. Allah akhirnya menentukan sama ada bayi itu menjadi lelaki ataupun perempuan, mengikut kehendaknya.Kenyataan Saintis Yang Bukan IslamDr. Keith L. Moore ialah seorang profesor dalam bidang Anatomi di Universiti Toronto, kanada. Beliau pernah dianugerahkan dengan J.C.B. Grant Award pada tahun 1984, dan telah menulis lebih kurang 150 artikel dalam bidang anatomi dan embriologi. Dalam buku The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, beliau menyatakan kekaguman beliau dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ilmu embriologi.
Dalam pendahuluan bukunya The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (Third Edition) ini, beliau berkata, “Selama tiga tahun saya telah bekerjasama dengan Jawatankuasa Embriologi di Universiti Abdul Aziz Jeddah, untuk membantu mereka menginterpretasikan ayat-ayat Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejadian manusia dalam rahim. Saya amat kagum dengan ketepatan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada abad ketujuh Masihi ini dibandingkan dengan penemuan-penemuan semasa, sedangkan ketika itu bidang sains embriologi masih belum wujud… Selama ini saya tidak pernah tahu isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah.”Ketika membentangkan kertas kerjanya di Kaherah berhubung dengan embriologi dan Al-Quran, beliau berkata: “Saya berasa amat gembira kerana berpeluang terlibat dengan usaha untuk menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pertumbuhan manusia.
Bagi saya, kenyataan-kenyataan ini menunjukkan ia datang daripada Tuhan disebabkan ilmu-ilmu ini tidak diketahui hingga beberapa abad selepas itu. Ini membuktikan, Muhammad adalah seorang Utusan Tuhan.”Profesor E. Marshall Johnson, Pengerusi Jabatan Anatomi Dan Biologi Pertumbuhan, merangkap Pengarah Institute Daniel Baugh, Universiti Thomas Jefferson di Philadelphia Amerika, juga mengagumi ayat-ayat Al-Quran ini. Di Persidangan Perubatan ketujuh di Saudi Arabia pada tahun 1982 beliau berkata, “Al-Quran tidak hanya menceritakan tentang perkembangan luaran embrio malah juga menjelaskan perkembangan dalamannya dan maklumat-maklumat ini adalah selari dengan sains kontemporari.
Adaptasi dari : http://www.formulacemerlang.com

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

6/03/2006

Tembok Kuffar Laknatullah


Tembok yang memisahkan Palestin dari dunia luar. Tembok yang membawa seribu satu kesengsaraan. Tembok yang telah membunuh ratusan malahan ribuan rakyat Palestin. Tembok yang dibina puak kuffar laknatullah. Ya Allah hancurlah mereka semua dari muka bumimu ini.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Tsunami Tanda kebesaran Allah Taala


Masyallah. Keajaiban yang tiada bandingannya. Kebenaran Islam yang terserlah. Namun mengapa masih ada umat islam yang ingkar arahan Allah Taala. Insaflah dan sebar-sebarkanlah berita ini.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Arak di sekeliling andaArak yang hampir-hampir menyerupai minuman bergas yang halal. Minuman ini telah banyak dijual secara terbuka di premis-premis perniagaan yang tidak peka terhadap kesentiviti umat islam di negara ini. Pastikan setiap minuman yang anda beli tidak mengandungi alkohol atau arak yang haram di sisi agama.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Penghinaan Terhadap Islam


Suatu penghinaan terhadap islam.
Sebuah foto yang dipetik dari sebuah laman web pengiklanan Coca Cola.

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

6/02/2006

Founding of Islam by prisoner

My name is Yusuf Estes now, but in years past my friends used to call me Skip. I have preached Christianity and worked in the entertainment and music industry since I was a boy in the 1950's. My father and I have established music stores, TV and radio programs and outdoor entertainment for fun (and profit). I was a music minister and even used a pony ride and entertained the children as "Skippy the Clown."
Born A Strong Christian
I was born into a very strong Christian family in the Midwest. Our family and their ancestors not only built the churches and schools across this land, but actually were the same ones who came here in the first place. While I was still in elementary we relocated in Houston, Texas in 1949 (I'm old). We attended church regularly and I was baptized at the age of 12 in Pasadena, Texas. As a teenager, I wanted to visit other churches to learn more of their teachings and beliefs. The Baptists, Methodists, Episcopalians, Charismatic movements, Nazarene, Church of Christ, Church of God, Church of God in Christ, Full Gospel, Agape, Catholic, Presbyterian and many more. I developed quite a thirst for the "Gospel" or as we say; "Good News." My research into religion did not stop with Christianity. Not at all. Hinduism, Judaism, Buddhism, Metaphysics, native American beliefs were all a part of my studies. Just about the only one that I did not look into seriously was "Islam". Why? Good question.
Music Minister
Anyway, I became very interested in different types of music, especially Gospel and Classical. Because my whole family was religious and musical it followed that I too would begin my studies in both areas. All this set me for the logical position of Music Minister in many of the churches that I became affiliated with over the years. I started teaching keyboard instruments in 1960 and by 1963 owned my own studios in Laurel, Maryland, called "Estes Music Studios."
Business Projects In Texas, Oklahoma and Florida
Over the next 30 years my father and I worked together in many business projects. We had entertainment programs, shows and attractions. We opened piano and organ stores all the way from Texas and Oklahoma to Florida. We had earned millions of dollars during those years, but could not find the peace of mind that can only come through knowing the truth and finding the real plan of salvation. I'm sure you have asked yourself the question; "Why did God create me?" or "What is it that God wants me to do?" or "Exactly who is God, anyway?" "Why do we believe in 'original sin?" and "Why would the sons of Adam be forced to accept his 'sins' and then as a result be punished forever." But if you asked anyone these questions, they would probably tell you that you have to believe without asking, or that it is a 'mystery' and you shouldn't ask - "Just have faith, brother."
Trinity Concept
Strangely enough, the word "Trinity" is not in the Bible. And it has been a concern for religious scholars as early as 200 years after Jesus was raised up by Almighty God. I would ask preachers or ministers to give me some sort of an idea how 'one' could figure out to become 'three' or how God Himself, Who can do anything He Wills to do, cannot just forgive people's sins, but rather and had to become a man, come down on earth, be a human, and then take on the sins of all people; keeping in mind that all along He is still God of the whole universe and does as He Wills to do, both in and outside of the universe as we know it. They never seemed to be able to come up with anything other than opinions or strange analogies.
Met A Man From Egypt
It was early in 1991 when my father began doing business with a man from Egypt and told me that he wanted me to meet him. This idea appealed to me when I thought about the idea of having an international flavour. You know, the pyramids, sphinx, Nile River and all that.
He Was A "Mozlem"
Hijackers; Kidnappers; Bombers, Terrorists - and who knows what else? Then my father mentioned that this man was a 'Moslem.' First, I hated the idea of meeting an "infidel, hijacker, kidnapper, bomber, terrorist, non-believer." Any normal person would be repulsed at the idea. I couldn't believe my ears. A 'Moslem?' No way! I reminded my dad of the various different things that we had heard about these people… they told us, Muslims don't even believe in God. They worship a black box in the desert. And they kiss the ground five times a day. I did not want to meet this 'Moslem' man. No way! My father insisted that I meet him and reassured me that he was a very nice person. This was too much for me. Especially since the evangelists that we used to travel around with all hated Muslims and Islam very much. They even said things that were not true to make people afraid of Islam. So, why would I want anything to do with these people?
Idea - "Change Him To Christian"
Then an idea came to me, "We can change this man to Christian." So, I gave in and agreed to the meeting. But on my terms. I agreed to meet him on a Sunday after church so we would be all prayed up and in good standing with the Lord. I would be carrying my Bible under my arm as usual. I would have my big shiny cross dangling and I would have on my cap which says: "Jesus is Lord" right across the front. My wife and two young daughters came along and we were ready for our first encounter with the 'Moslems.'
Where Is He?
This man had no beard. In fact, he didn't even have any hair on his head at all. He was nearly bald. Best of all, he was very pleasant with a warm welcome and handshake. This didn't make sense. I thought they are terrorists and bombers. What is this all about? Never mind. I'll get right to work on this guy. He needs to be 'saved' in the 'Name of Jesus' and me and the Lord are going to do it.
Introduction & Interrogation
After a quick introduction,
I asked him: "Do you believe in God?"
He said:"Yes." - (Good!)
Then I said:"Do you believe in Adam and Eve?"
He said:"Yes." - (Very Good!)
I said: "What about Abraham?
You believe in him and how he tried to sacrifice his son for God?"
He said:"Yes." - (Even better!)
Then I asked:"What about Moses?"
"Ten Commandments?"
"Parting the Red Sea?"
Again he said:"Yes." - (Better still!)
Then:"What about the other prophets, David, Solomon and John the Baptist?"
He said:"Yes." - (Great!)
I asked:"Do you believe in the Bible?"
Again, he said:"Yes." - (OK!)
So, now it was time for the big question:
"Do you believe in Jesus? That he was the Messiah (Christ) of God?"
Again the said:"Yes." - (Fantastic!)
Well now - "This was going to be easier than I had thought.
"He was just about ready to be baptized only he didn't know it. And I was just the one to do it, too.
Agreed to Do Business
First of all, I agreed with my father that we should do business with this man and even encouraged the idea of him travelling along with me on my business trips across the northern part of Texas. Day after day we would ride together and discuss various issues pertaining to different beliefs that people have. And along the way, I could of course interject some of my favourite radio programs of worship and praise to help bring the message to this poor individual. We talked about the concept of God; the meaning of life; the purpose of creation; the prophets and their mission and how God reveals His Will to mankind. We also shared a lot of personal experiences and ideas as well.
Moved to Our Home
One day I came to know that my friend Mohamed was going to move out of the home he have been sharing with a friend of his and was going to be living in the mosque for a time. I went to my dad and asked him if we could invite Mohamed to come out to our big home in the country and stay there with us. After all, he could share some of the work and some expenses and he would be right there when we were ready to go to out travelling around. My father agreed and Mohamed moved in.
Continued Ministry & Preaching
Of course I still would find time to visit my fellow preachers and evangelists around the state of Texas. One of them lived on the Texas -- Mexico border and another lived near lived Oklahoma border. One preacher liked to a huge wooden cross that was bigger than a car. He would carry it over his shoulder and drag the bottom on the ground and go down the road or freeway hauling these two beams formed in the shape of a cross. People would stop their cars and come over to him and ask him what was going on and he would give them pamphlets and booklets on Christianity.
Preacher Has Heart Attack
One day my friend with the cross had a heart attack and had to go to the Veterans Hospital where he stayed for quite a long while. I used to visit him in the hospital several times a week and I would take Mohamed with me with the hopes that we could all share together in the subject of beliefs and religions. My friend was not very impressed and it was obvious that he did not want to know anything about Islam. Then one day a man who was sharing the room with my friend came rolling into the room in his wheelchair. I went to him and asked him his name and he said that it didn't matter and when I asked him where he was from he said he was from the planet Jupiter. I thought about what he said and then began to wonder if I was in the cardiac ward or the mental ward.
Man in Wheelchair - Needed the Lord
I knew the man was lonely and depressed and needed someone in his life. So, I began to 'witness' to him about the Lord. I read to him out of the book of Jonah in the Old Testament. I shared the story of the prophet Jonah who had been sent by the Lord to call his people to the correct way. Jonah had left his people and escaped by boat to leave his city and head out to sea. A storm came up and the ship almost capsized and the people on board threw Jonah over the side of the ship. A whale came up to the surface and grabbed Jonah, swallowed him and then went down to the bottom of the sea, where he stayed for 3 days and 3 nights. Yet because of God's Mercy, He caused the whale to rise to the surface and then spit Jonah out to return back home safely to his city of Nineveh. And the idea was that we can't really run away from our problems because we always know what we have done. And what is more, God also always knows what we have done. After sharing this story with the man in the wheel chair, he looked up and me and apologized. He told me he was sorry for his rude behaviour and that he had experienced some real serious problems recently. Then he said that he wanted to confess something to me. And I said that I was not a Catholic priest and I don't handle confessions. He replied back to me that he knew that. In fact, he said: "I am a Catholic priest." I was shocked. Here I had been trying to preach Christianity to a priest. What in the world was happening here?
Priest in Latin America
The priest began to share his story of being a missionary for the church for over 12 years to south and Central America and Mexico and even in New York's 'Hell's Kitchen.' When he was released from the hospital he needed a place to go to recover and rather than let him go to stay with a Catholic family, I told my dad that we should invite him to come out and live with us in the country along with our families and Mohamed. It was agreed by all that he would so, he moved out right away.
Different Versions of the Bible
After settling in, we all began to gather around the kitchen table after dinner every night to discuss religion. My father would bring his King James Version of the Bible, I would bring out my Revised Standard Version of the Bible, my wife had another version of the Bible (maybe something like Jimmy Swaggart's 'Good News For Modern Man." The priest of course, had the Catholic Bible which has 7 more books in it that the Protestant Bible. So we spent more time talking about which Bible was the right one or the most correct one, than we did trying to convince Mohamed about becoming a Christian.
Quran Has Only One Version - In Arabic - And Still Exists
At one point I recall asking him about the Quran and how many versions of it there were in the last 1,400 years. He told me that there was only ONE QURAN. And that it had never been changed. Yet he let me know that the Quran had been memorized by hundreds of thousands of people, in it's entirety and were scattered about the earth in many different countries. Over the centuries since the Quran was revealed millions have memorized it completely and have taught it to others who have memorized it completely, from cover to cover, letter perfect without mistakes. Today, over 9 million Muslims have memorized the entire Quran from cover to cover.
How Could This Be?
This did not seem possible to me. After all, the original languages of the Bible have all been dead languages for centuries and the documents themselves have been lost in their originals for hundreds and thousands of years. So, how could it be that something like this could be so easy to preserve and to recite from cover to cover.
Priest Goes to the Mosque
Anyway, one day the priest asked the Mohamed if he might accompany him to the mosque to see what it was like there. They came back talking about their experience there and we could not wait to ask the priest what it was like and what all types of ceremonies they performed. He said they didn't really 'do' anything. They just came and prayed and left. I said: "They left? Without any speeches or singing?" He said that was right.
Priest Enters Islam!
A few more days went by and the Catholic priest asked Mohamed if he might join him again for a trip to the mosque which they did. But this time it was different. They did not come back for a very long time. It became dark and we worried that something might have happened to them. Finally they arrived and when they came in the door I immediately recognized Mohamed, but who was this alongside of him? Someone wearing a white robe and a white cap. Hold on a minute! It was the priest. I said to him: "Pete? -- Did you become a 'Moslem?' He said that he had entered into Islam that very day. THE PRIEST BECAME A MUSLIM!! What next? (You'll see).
My Wife Announces Her Islam!
So, I went upstairs to think things over a bit and began to talk to my wife about the whole subject. She then told me that she too was going to enter into Islam, because she knew it was the truth. I was really shocked now. I went downstairs and woke up Mohamed and asked him to come outside with me for a discussion. We walked and talked that whole night through.
Truth Had Come!
By the time he was ready to pray Fajr (the morning prayer of the Muslims) I knew that the truth had come at last and now it was up to me to do my part. I went out back behind my father's house and found an old piece of plywood lying under an overhang and right there I put my head down on the ground facing the direction that the Muslims pray five times a day. Now then in that position, with my body stretched out on the plywood and my head on the ground, I asked: "O God. If you are there, guide me, guide me."
Sign Inside of Me
And then after a while I raised up my head and I noticed something. No, I didn't see birds or angels coming out of the sky nor did I hear voices or music, nor did I see bright lights and flashes. What I did notice was a change inside of me. I was aware now more than ever before that it was time for me to stop any lying and doing anything sneaky. It was time that I really work at being an honest and upright man. I knew now what I had to do. So I went upstairs and took a shower with the distinct idea that I was 'washing' away the sinful old person that I had become over the years. And I was now coming into a new, fresh life. A life based on truth and proof. Around 11:00 A.M. that morning, I stood before two witnesses, one the ex-priest, formerly known as Father Peter Jacob's, and the other Mohamed Abel Rehman and announced my 'shahadah' (open testimony to the Oneness of God and the prophethood of Muhammad, peace be upon him). "I bear witness, there is no deity to worship, except Almighty Allah, alone and He has no partners and I bear witness that Mohammad is His messenger and servant."
My Wife Was Next
A few minutes later, my wife follow along and gave the same testimony. But hers was in front of 3 witnesses (me being the third). My father was a bit more reserved on the subject and waited a few more months before he made his shahadah (public testimony). But he did finally commit to Islam and began offering prayers right along with me and the other Muslims in the local masjid (mosque). The children were taken out of the Christian school and placed in Muslim schools. And now ten years later, they are memorizing much of the Quran and the teachings of Islam. My father's wife finally acknowledged, before she died, that Jesus could not be a son of God and that he must have been a mighty prophet of God, but not God. She passed away within a few months of this statement at age 86. May Allah accept her statement of faith, ameen.
More? - Yes! Baptist Seminary Student Reads Quran - Accepts Islam
If I were to stop right here, I'm sure that you would have to admit that at least, this is an amazing story, right? After all, three religious leaders of three separate denominations all going into one very opposite belief at the same time and then soon after the rest of the household. But that is not all. There is more! The same year, while I was in Grand Prairie, Texas (near Dallas) I met a Baptist seminary student from Tennessee named Joe, who also came to Islam after reading the Holy Quran while in BAPTIST SEMINARY COLLEGE!
More? Yes. Catholic Priest Loves Islam - But Needs His Job!
There are others as well. I recall the case of the Catholic priest in a college town who talked about the good things in Islam so much that I was forced to ask him why he didn't enter Islam. He replied: "What? And loose my job?" - His name is Father John and we still pray for Allah to Guide Him.
Another Catholic Priest Makes Shahadah
The very next year I met a former Catholic priest who had been a missionary for 8 years in Africa. He learned about Islam while he was there and entered into Islam. He then changed his name to Omar and moved to Dallas Texas.
Any more? Again - Yes! Orthodox Arch Bishop leaves church for Islam
Two years later, while in San Antonio, Texas I was introduced to a former Archbishop of the Orthodox Church of Russia who learned about Islam and gave up his position to enter Islam.
Daughter of Hindu Pundit (Religious Leader) - Accepts Islam
I met a woman in New York who wanted to make our CDs about "What Is Islam?" After giving her permission several years ago, I have learned she has produced and distributed over 600 thousand of these to the non-Muslims in America. May Allah reward her and keep her strong in her efforts, ameen.
Hundreds - Thousands - Still Coming
And since my own entrance into Islam and becoming a chaplain to the Muslims throughout the country and around the world, I have encountered many more individuals who were leaders, teachers and scholars in other religions who learned about Islam and entered into it. They came from Hindus, Jews, Catholics, Protestants, Jehovah's Witnesses, Greek and Russian Orthodox, Coptic Christians from Egypt, non-denominational churches and even scientists who had been atheists.
Why? Good question
The combination always seems to be the same; people are sincerely seeking the truth and are willing to put their different prejudices and biases out of their minds and begin to ask God for His Guidance in their lives.

Adaptasi dari : http://www.formulacemerlang.com

IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Perbezaan Islam & Barat

Bagi saintis barat, walaupun sains bersifat sejagat, hasilnya ialah untuk orang yang mampu membayar.

Barat : Mengimani rasionalisme
Islam : Mengimani wahyu


Barat : Sains untuk sains
Islam : Sains hanyalah sebagai alat untuk mencari keredaan Allah; satu bentuk pengabdian yang ada
fungsi rohani dan sosialnya.

Barat : Hanya terdapat satu kaedah untuk mengetahui kebenaran.(empirikal)
Islam : Terdapat banyak kaedah yang berasaskan kepada penaakulan dan juga wahyu baik objektif
ataupun subjektif. Semuanya sah.

Barat : Sikap bebas emosi sebagai kunci mencapai kerasionalan.
Islam : Emosi perlu untuk meningkatkan pengetahuan sains dari segi rohani dan sosial.

Barat : Tidak memihak (neutral) seorang ahli sains seharusnya meminati ciptaan ilmu baru dan natijah
penggunaannya.
Islam : Memihak kepada kebenaran; jika sains suatu bentuk pengabdian, ahli sains mesti mengambil
kira akibat-akibat yang timbul daripada penemuan-penemuannya. Ibadat ialah amalan dan
natijahnya mestilah sesuatu yang baik. Jika tidak, ahli sains hanyalah agen yang tidak
bermoral.

Barat : Ketiadaan sikap berat sebelah. Pengesahan pernyataan sains hanya bergantung pada operasi-
operasi pembuktiannya, dan tidak pada orang yang membuatnya.
Islam : Adanya subjektiviti; arah sains adalah subjektif. Pengesahan pernyataan bergantung kepada
operasi pembuktian niat dan juga pandangan hidup sendiri. Pengakuan adanya subjektiviti
memaksa ahli-ahli sains mengaku kelemahan-kelemahan mereka.

Barat : Menangguhkan pemutusan – Kenyataan sains dibuat hanya berdasarkan asas bukti yang
meyakinkan.
Islam : Latihan pemutusan – kenyataan sains selalu dibuat dengan bukti yang tidak meyakinkan; ahli
sains seharusnya boleh membuat keputusan bila berhadapan dengan bukti yang tidak
meyakinkan; apabila sampai masa yang bukti meyakinkan telah dikumpulkan, mungkin terlalu
lewat untuk melakukan sesuatu tentang akibat-akibat yang telah merosakkan itu.

Barat : Penurunan cara yang dominan untuk mencapai kemajuan sains.
Islam : Sintesis sebagai cara dominan untuk mencapai kemajuan sains. Ini meliputi sintesis sains dan
sistem nilai.

Barat : Pemecahan – Sains sebagai aktiviti yang kompleks. Oleh itu dapat dipecah-pecahkan kepada
disiplin-disiplin, sub-disiplin dan sub-sub disiplin.
Islam : Holistik – Aktiviti sains terlalu kompleks untuk diceraikan dan diasingkan kepada bahagian yang
kecil. Sains adalah interdisiplin, Intradisiplin dan holistik.

Barat : Global – walaupun sains bersifat sejagat, hasilnya ialah untuk orang yang mampu membayar.
Dengan itu rahsia dibolehkan.
Islam : Global – hasil kajian sains untuk seluruh manusia. Pengetahuan serta kebijaksanaan tidak
dapat dijadikan sebagai barang pertukaran atau jual beli, merahsiakannya dianggap buruk dan
tidak bermoral.

Barat : Individualisme – Ahli sains seharusnya memisahkan diri mereka daripada keprihatinan mereka
tentang sosial, politik dan ideologi.
Islam : Orientasi masyarakat: melakukan sains adalah tanggungjawab sosial (fardu kifayah), kedua-
dua ahli sains dan masyarakat mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain dan saling
bergantung.

Barat : Sains tidak baik tetapi tidak juga buruk (neutral)
Islam : Orientasi nilai sains seperti kebanyakan aktiviti manusia, mempunyai nilai, ia mungkin baik
ataupun patut dipuji, sains perang saraf umpamanya adalah satu yang keji.

Barat : Setia bersama kumpulan: hasil pengetahuan baru daripada kajian adalah yang terpenting
daripada aktiviti-aktiviti lain dan patut diberikan sokongan penuh.
Islam : Kesetiaan hanya kepada Tuhan dan makhluknya – pengetahuan sains yang baru adalah satu
jalan memahami “tanda-tanda” kewujudan Tuhan dan seterusnya meningkatkan taraf ciptaan-
ciptaannya – manusia, binatang dan sekitaran. Tuhanlah yang mencipta sains, sebab itu ia
mesti disokong seperti aktiviti-aktiviti umum bukan hanya aktiviti golongan atasan.

Barat : Kebebasan penuh – kesemua usaha untuk mengawal penyelidikan sains perlu ditentang
Islam : Pengurusan sains – Sains merupakan satu sumber yang tidak ternilai harganya. Oleh itu
janganlah disia-siakan dan membiarkannya membawa kejahatan dan keburukan secara
langsung, ia mesti diurus dan dirancang dengan teliti serta haruslah dijadikan sebagai subjek
etika dan moral.

Barat : Matlamat menghalalkan cara; disebabkan penyelidikan sains itu merupakan sesuatu yang baik
dan penting untuk kesejahteraan manusia, semua kaedahnya termasuk penggunaan haiwan
hidup, manusia dan janin bayi dibenarkan.
Islam : Matlamat tidak menghalalkan cara; tidak ada keistimewaan di antara matlamat dan kaedah
sains. Kedua-duanya seharusnya halal dan mesti di dalam batas-batas etika dan akhlak.

Dipetik daripada: Apa itu Ilmu Sains


IsLaM ThE WaY oF LiFe...

Salahuddin Al-Ayyubi

Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub dilahirkan di Takrit Irak pada tahun 532 Hijrah /1138 Masihi dan wafat pada tahun 589 H/1193 M di Damsyik. Beliau adalah pengasas Daulat Al-Ayyubiyah dan bergelar Sultan Shalahuddin. Seorang pahlawan Islam yang paling gagah berani dalam perang Salib dan berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan kaum Salib Kristian.

Hasutan Sang Paderi

Jerussalem merupakan kota Suci bagi ketiga-tiga agama samawi yakni Islam, Yahudi dan Kristian. Di dalam kota inilah letaknya Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan menjadi Kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Baitullah di Makkah. Ketika Nabi Muhammad Isra’, singgah dan solat di masjid ini sebelum Mi’raj ke langit. Nabi Isa as. juga dilahirkan di Baitullaham berdekatan kota Jerussalam ini.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) Jerussalam dapat direbut oleh kaum Muslimin dalam suatu penyerahan kuasa secara damai. Khalifah Umar sendiri datang ke Jerussalem untuk menerima penyerahan kota Suci itu atas desakan dan persetujuan Uskup Agung Sophronius.

Berabad abad lamanya kota itu berada di bawah pentadbiran Islam, tapi penduduknya bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada gangguan. Orang-orang Kristian dari seluruh dunia juga bebas datang untuk mengerjakan haji di kota Suci itu dan mengerjakan upacara keagamaannya. Orang-orang Kristian dari Eropah datang mengerjakan haji dalam jumlah rombongan yang besar dengan membawa obor dan pedang seperti tentera. Sebahagian dari mereka mempermainkan pedang dengan dikelilingi pasukan gendang dan seruling dan diiringkan pula oleh pasukan bersenjata lengkap.

Sebelum Jerussalem ditadbir Kerajaan Seljuk pada tahun 1070, upacara seperti itu dibiarkan saja oleh umat Islam, kerana dasar toleransi agama. Akan tetapi apabila Kerajaan Seljuk memerintah, upacara seperti itu tidak dibernarkan, dengan alasan keselamatan. Mungkin kerana upacara tersebut semakin berbahaya. Lebih-lebih lagi kumpulan-kumpulan yang mengambil bahagian dalam upacara itu sering menyebabkan pergaduhan dan huruhara. Disebutkan bahawa pada tahun 1064 ketua Uskup memimpin pasukan seramai 7000 orang jemaah haji yang terdiri dari kumpulan Baron-baron dan para pahlawan telah menyerang orang-orang Arab dan orang-orang Turki.

Itulah yang membimbangkan Kerajaan Seljuk. Jadi larangan itu demi keselamatan Jemaah haji Kristian itu sendiri. Malangnya, tindakan Seljuk itu menjadi salah anggapan oleh orang-orang Eropah. Ketua-ketua agama mereka telah berkempin bahawa kebebasan agamanya telah dicabuli oleh orang-orang Islam dan menyeru agar Tanah Suci itu dibebaskan dari genggaman umat Islam.

Patriach Ermite adalah paderi yang paling lantang dan bertungkus lumus mengapi-apikan kemarahan umat Kristian. Dia asalnya seorang tentera, tapi kemudian menjadi paderi, berwatak kepala angin dan cepat marah. Dalam usahanya untuk menarik simpati umat Kristian, Ermite telah berkeliling Eropah dengan mengenderai seekor kaldai sambil memikul kayu Salib besar, berkaki ayam dan berpakaian compang camping. Dia telah berpidato di hadapan orang ramai sama ada di dalam gereja, di jalan-jalan raya atau di pasar-pasar. Dia menceritakan sama ada benar atau bohong kisah kunjungannya ke Baitul Maqdis.

Katanya, dia melihat pencerobohan kesucian ke atas kubur Nabi Isa oleh Kerajaan Turki Seljuk. Diceritakan bahawa jemaah haji Kristian telah dihina, dizalimi dan dinista oleh orang-orang Islam di Jerussalem. Serentak dengan itu, dia menggalakkan orang ramai agar bangkit menyertai perang untuk membebaskan Jerussalem dari tangan orang Islam. Hasutan Ermite berhasil dengan menggalakkan. Paus Urbanus II mengumumkan ampunan seluruh dosa bagi yang bersedia dengan suka rela mengikuti Perang Suci itu, sekalipun sebelumnya dia merupakan seorang perompak, pembunuh, pencuri dan sebagainya. Maka keluarlah ribuan umat Kristian untuk mengikuti perang dengan memikul senjata untuk menyertai perang Suci. Mereka yang ingin mengikuti perang ini diperintahkan agar meletakkan tanda Salib di badannya, oleh kerana itulah perang ini disebut Perang Salib.

Paus Urbanus menetapkan tarikh 15 Ogos 1095 bagi pemberangkatan tentera Salib menuju Timur Tengah, tapi kalangan awam sudah tidak sabar menunggu lebih lama lagi setelah dijanjikan dengan berbagai kebebasan, kemewahan dan habuan. Mereka mendesak Paderi Patriach Ermite agar berangkat memimpin mereka. Maka Ermite pun berangkat dengan 60,000 orang pasukan, kemudian disusul oleh kaum tani dari Jerman seramai 20.000, datang lagi 200,000 orang menjadikan jumlah keseluruhannya 300,000 orang lelaki dan perempuan. Sepanjang perjalanan, mereka di izinkan merompak, memperkosa, berzina dan mabuk-mabuk. Setiap penduduk negeri yang dilaluinya, selalu mengalu-alukan dan memberikan bantuan seperlunya.

Akan tetapi sesampainya di Hongaria dan Bulgaria, sambutan sangat dingin, menyebabkan pasukan Salib yang sudah kekurangan makanan ini marah dan merampas harta benda penduduk. Penduduk di dua negeri ini tidak tinggal diam. Walau pun mereka sama-sama beragama Kristian, mereka tidak senang dan bertindak balas. Terjadilah pertempuran sengit dan pembunuhan yang mengerikan. Dari 300,000 orang pasukan Salib itu hanya 7000 sahaja yang selamat sampai di Semenanjung Thracia di bawah pimpinan sang Rahib.

Apabila pasukan Salib itu telah mendarat di pantai Asia kecil, pasukan kaum Muslimin yang di pimpin oleh Sultan Kalij Arselan telah menyambutnya dengan hayunan pedang. Maka terjadilah pertempuran sengit antara kaum Salib dengan pasukan Islam yang berakhir dengan hancur binasanya seluruh pasukan Salib itu.

Kaum Salib Mengganas

Setelah kaum Salib yang dipimpin oleh para Rahib yang tidak tahu strategi perang itu musnah sama sekali, muncullah pasukan Salib yang dipimpin oleh anak-anak Raja Godfrey dari Lorraine Perancis, Bohemund dari Normandy dan Raymond dari Toulouse. Mereka berkumpul di Konstantinopel dengan kekuatan 150,000 askar, kemudian menyeberang selat Bosfur dan melanggar wliayah Islam bagaikan air bah. Pasukan kaum Muslimin yang hanya berkekuatan 50,000 orang bertahan mati-matian di bawah pimpinan Sultan Kalij Arselan.

Satu persatu kota dan Benteng kaum Muslimin jatuh ke tangan kaum Salib, memaksa Kalij Arselan berundur dari satu benteng ke benteng yang lain sambil menyusun kekuatan dan taktik baru. Bala bantuan kaum Salib datang mencurah-curah dari negara-negara Eropah. Sedangkan Kalij Arselan tidak dapat mengharapkan bantuan dari wilayah-wilayah Islam yang lain, kerana mereka sibuk dengan kemelut dalaman masing-masing.

Setelah berlaku pertempuran sekian lama, akhirnya kaum Salib dapat mara dan mengepung Baitul Maqdis, tapi penduduk kota Suci itu tidak mahu menyerah kalah begitu saja. Mereka telah berjuang dengan jiwa raga mempertahankan kota Suci itu selama satu bulan. Akhirnya pada 15 Julai 1099, Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan Salib, tercapailah cita-cita mereka.

Berlakulah keganasan luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kaum kafir Kristian itu telah menyembelih penduduk awam Islam lelaki, perempuan dan kanak-kanak dengan sangat ganasnya. Mereka juga membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang enggan bergabung dengan kaum Salib. Keganasan kaum Salib Kristian yang sangat melampau itu telah dikutuk dan diperkatakan oleh para saksi dan penulis sejarah yang terdiri dari berbagai agama dan bangsa.

Seorang ahli sejarah Perancis, Michaud berkata: “Pada saat penaklukan Jerussalem oleh orang Kristian tahun 1099, orang-orang Islam dibantai di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Jerussalem tidak punya tempat lagi bagi orang-orang yang kalah itu. Beberapa orang cuba mengelak dari kematian dengan cara menghendap-hendap dari benteng, yang lain berkerumun di istana dan berbagai menara untuk mencari perlindungan terutama di masjid-masjid. Namun mereka tetap tidak dapat menyembunyikan diri dari pengejaran orang-orang Kristian itu.

Tentera Salib yang menjadi tuan di Masjid Umar, di mana orang-orang Islam cuba mempertahankan diri selama beberapa lama menambahkan lagi adegan-adegan yang mengerikan yang menodai penaklukan Titus. Tentera infanteri dan kaveleri lari tunggang langgang di antara para buruan. Di tengah huru-hara yang mengerikan itu yang terdengar hanya rintihan dan jeritan kematian. Orang-orang yang menang itu memijak-mijak tumpukan mayat ketika mereka lari mengejar orang yang cuba menyelamatkan diri dengan sia-sia.

Raymond d’Agiles, yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri mengatakan: “Di bawah serambi masjid yang melengkung itu, genangan darah dalamnya mencecah lutut dan mencapai tali kekang kuda.”

Aksi pembantaian hanya berhenti beberapa saat saja, yakni ketika pasukan Salib itu berkumpul untuk menyatakan kesyukuran di atas kemenangan mereka. Tapi sebaik saja upacara itu selesai, pembantaian diteruskan dengan lebih ganas lagi.

Seterusnya Michaud berkata: “Semua yang tertangkap yang disisakan dari pembantaian pertama, semua yang telah diselamatkan untuk mendapatkan upeti, dibantai dengan kejam. Orang-orang Islam itu dipaksa terjun dari puncak menara dan bumbung-bumbung rumah, mereka dibakar hidup -hidup , diheret dari tempat persembunyian bawah tanah, diheret ke hadapan umum dan dikurbankan di tiang gantungan.

Air mata wanita, tangisan kanak-kanak, begitu juga pemandangan dari tempat Yesus Kristus memberikan ampun kepada para algojonya, sama sekali tidak dapat meredhakan nafsu membunuh orang-orang yang menang itu. Penyembelihan itu berlangsung selama seminggu. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri, dimusnahkan atau dikurangkan bilangannya dengan perhambaan atau kerja paksa yang mengerikan.”

Gustav Le Bon telah mensifatkan penyembelihan kaum Salib Kristian sebagaimana kata-katanya: “Kaum Salib kita yang “bertakwa” itu tidak memadai dengan melakukan berbagai bentuk kezaliman, kerosakan dan penganiayaan, mereka kemudian mengadakan suatu mesyuarat yang memutuskan supaya dibunuh saja semua penduduk Baitul Maqdis yang terdiri dari kaum Muslimin dan bangsa Yahudi serta orang-orang Kristian yang tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang jumlah mencapai 60,000 orang. Orang-orang itu telah dibunuh semua dalam masa 8 hari saja termasuk perempuan, kanak-kanak dan orang tua, tidak seorang pun yang terkecuali.

Ahli sejarah Kristian yang lain, Mill, mengatakan: “Ketika itu diputuskan bahawa rasa kasihan tidak boleh diperlihatkan terhadap kaum Muslimin. Orang-orang yang kalah itu diheret ke tempat-tempat umum dan dibunuh. Semua kaum wanita yang sedang menyusu, anak-anak gadis dan anak-anak lelaki dibantai dengan kejam. Tanah padang, jalan-jalan, bahkan tempat-tempat yang tidak berpenghuni di Jerusssalem ditaburi oleh mayat-mayat wanita dan lelaki, dan tubuh kanak-kanak yang koyak-koyak. Tidak ada hati yang lebur dalam keharuan atau yang tergerak untuk berbuat kebajikan melihat peristiwa mengerikan itu.”

Kemunculan Panglima Salahuddin

Jatuhnya kota Suci Baitul Maqdis ke tangan kaum Salib telah mengejutkan para pemimpin Islam. Mereka tidak menyangka kota Suci yang telah dikuasainya selama lebih 500 tahun itu boleh terlepas dalam sekelip mata. Mereka sedar akan kesilapan mereka kerana berpecah belah. Para ulama telah berbincang dengan para Sultan, Emir dan Khalifah agar mengambil berat dalam perkara ini.Usaha mereka berhasil. Setiap penguasa negara Islam itu bersedia bergabung tenaga untuk merampas balik kota Suci tersebut. Di antara pemimpin yang paling gigih dalam usaha menghalau tentera Salib itu ialah Imamuddin Zanki dan diteruskan oleh anaknya Emir Nuruddin Zanki dengan dibantu oleh panglima Asasuddin Syirkuh.

Setelah hampir empat puluh tahun kaum Salib menduduki Baitul Maqdis, Shalahuddin Al-Ayyubi baru lahir ke dunia, yakni pada tahun 1138 Masihi. Keluarga Shalahuddin taat beragama dan berjiwa pahlawan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub adalah seorang yang termasyhur dan beliau pulalah yang memberikan pendidikan awal kepada Shalahuddin.

Selain itu, Shalahuddin juga mendapat pendidikan dari bapa saudaranya Asasuddin Syirkuh seorang negarawan dan panglima perang Syria yang telah berhasil mengalahkan tentera Salib sama ada di Syria ataupun di Mesir. Dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh panglima Asasuddin, Shalahuddin sentiasa ikut sebagai tentera pejuang sekalipun usianya masih muda.

Pada tahun 549 H/1154 M, panglima Asasuddin Syirkuh memimpin tenteranya merebut dan menguasai Damsyik. Shalahuddin yang ketika itu baru berusia 16 tahun turut serta sebagai pejuang. Pada tahun 558 H/1163 Masihi, panglima Asasuddin membawa Shalahuddin Al-Ayyubi yang ketika itu berusia 25 tahun untuk menundukkan Daulat Fatimiyah di Mesir yang diperintah oleh Aliran Syiah Ismailiyah yang semakin lemah.Usahanya berhasil. Khalifah Daulat Fatimiyah terakhir Adhid Lidinillah dipaksa oleh Asasuddin Syirkuh untuk menandatangani perjanjian. Akan tetapi, Wazir besar Shawar merasa cemburu melihat Syirkuh semakin popular di kalangan istana dan rakyat.

Dengan senyap-senyap dia pergi ke Baitul Maqdis dan meminta bantuan dari pasukan Salib untuk menghalau Syirkuh daripada berkuasa di Mesir. Pasukan Salib yang dipimpin oleh King Almeric dari Jerussalem menerima baik jemputan itu. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Asasuddin dengan King Almeric yang berakhir dengan kekalahan Asasuddin. Setelah menerima syarat-syarat damai dari kaum Salib, panglima Asasuddin dan Shalahuddin dibenarkan balik ke Damsyik.

Kerjasama Wazir besar Shawar dengan orang kafir itu telah menimbulkan kemarahan Emir Nuruddin Zanki dan para pemimpin Islam lainnya termasuk Baghdad. Lalu dipersiapkannya tentera yang besar yang tetap dipimpin oleh panglima Syirkuh dan Shalahuddin Al-Ayyubi untuk menghukum si pengkhianat Shawar. King Almeric terburu-buru menyiapkan pasukannya untuk melindungi Wazir Shawar setelah mendengar kemaraan pasukan Islam. Akan tetapi Panglima Syirkuh kali ini bertindak lebih pantas dan berhasil membinasakan pasukan King Almeric dan menghalaunya dari bumi Mesir dengan aib sekali.

Panglima Shirkuh dan Shalahuddin terus mara ke ibu kota Kaherah dan mendapat tentangan dari pasukan Wazir Shawar. Akan tetapi pasukan Shawar hanya dapat bertahan sebentar saja, dia sendiri melarikan diri dan bersembunyi. Khalifah Al-Adhid Lidinillah terpaksa menerima dan menyambut kedatangan panglima Syirkuh buat kali kedua. Suatu hari panglima Shalahuddin Al-Ayyubi berziarah ke kuburan seorang wali Allah di Mesir, ternyata Wazir Besar Shawar dijumpai bersembunyi di situ. Shalahuddin segera menangkap Shawar, dibawa ke istana dan kemudian dihukum bunuh.

Khalifah Al-Adhid melantik panglima Asasuddin Syirkuh menjadi Wazir Besar menggantikan Shawar. Wazir Baru itu segera melakukan perbaikan dan pembersihan pada setiap institusi kerajaan secara berperingkat. Sementara anak saudaranya, panglima Shalahuddin Al-Ayyubi diperintahkan membawa pasukannya mengadakan pembersihan di kota-kota sepanjang sungai Nil sehingga Assuan di sebelah utara dan bandar-bandar lain termasuk bandar perdagangan Iskandariah.

Menutup Daulat Fatimiyah

Wazir Besar Syirkuh tidak lama memegang jawatannya, kerana beliau wafat pada tahun 565 H/1169 M. Khalifah Al-Adhid melantik panglima Shalahuddin Al-Ayyubi menjadi Wazir Besar menggantikan Syirkuh dengan mendapat persetujuan pembesar-pembesar Kurdi dan Turki. Walaupun berkhidmat di bawah Khalifah Daulat Fatimiah, Shalahuddin tetap menganggap Emir Nuruddin Zanki sebagai ketuanya.

Nuruddin Zanki berulang kali mendesak Shahalahuddin agar menangkap Khalifah Al-Adhid dan mengakhiri kekuasaan Daulat Fatimiah untuk seterusnya diserahkan semula kepada Daulat Abbasiah di Baghdad. Akan tetapi Shalahuddin tidak mahu bertindak terburu-buru, beliau memperhatikan keadaan sekelilingnya sehingga musuh-musuh dalam selimut betul-betul lumpuh.

Barulah pada tahun 567 H/1171 Masihi, Shalahuddin mengumumkan penutupan Daulat Fatimiah dan kekuasaan diserahkan semula kepada Daulat Abbasiah. Maka doa untuk Khalifah Al-Adhid pada khutbah Jumaat hari itu telah ditukar kepada doa untuk Khalifah Al-Mustadhi dari Daulat Abbasiah.

Ketika pengumuman peralihan kuasa itu dibuat, Khalifah Al-Adhid sedang sakit kuat, sehingga beliau tidak mengetahui perubahan besar yang berlaku di dalam negerinya dan tidak mendengar bahawa Khatib Jumaat sudah tidak mendoakan dirinya lagi. Sehari selepas pengumuman itu, Khalifah Al-Adhid wafat dan dikebumikan sebagaimana kedudukan sebelumnya, yakni sebagai Khalifah.

Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulat Fatimyah yang dikuasai oleh kaum Syi’ah selama 270 tahun. Keadaan ini sememangnya telah lama ditunggu-tunggu oleh golongan Ahlussunnah di seluruh negara Islam lebih-lebih lagi di Mesir sendiri. Apalagi setelah Wazir Besar Shawar berkomplot dengan kaum Salib musuh Islam. Pengembalian kekuasaan kepada golongan Sunni itu telah disambut meriah di seluruh wilayah-wilayah Islam, lebih-lebih di Baghdad dan Syiria atas restu Khalifah Al-Mustadhi dan Emir Nuruddin Zanki.

Mereka sangat berterima kasih kepada Panglima Shalahuddin Al-Ayyubi yang dengan kebijaksanaan dan kepintarannya telah menukar suasana itu secara aman dan damai. Serentak dengan itu pula, Wazir Besar Shalahuddin Al-Ayyubi telah merasmikan Universiti Al-Azhar yang selama ini dikenal sebagai pusat pengajian Syiah kepada pusat pengajian Ahlussunnah Wal Jamaah. Semoga Allah membalas jasa-jasa Shalahuddin.

Menyatupadukan Kuasa-Kuasa Islam

Walaupun sangat pintar dan bijak mengatur strategi dan berani di medan tempur, Shalahuddin berhati lembut, tidak mahu menipu atasan demi kekuasaan dunia. Beliau tetap setia pada atasannya, tidak mahu merampas kuasa untuk kepentingan peribadi. Kerana apa yang dikerjakannya selama ini hanyalah mencari peluang untuk menghalau tentera Salib dari bumi Jerussalem. Untuk tujuan ini, beliau berusaha menyatu padukan wilayah-wilyah Islam terlebih dahulu, kemudian menghapuskan para pengkhianat agama dan negara agar peristiwa Wazir Besar Shawar tidak berulang lagi.

Di Mesir, beliau telah berkuasa penuh, tapi masih tetap taat setia pada kepimpinan Nuruddin Zanki dan Khalifah di Baghdad. Tahun 1173 M, Emir Nuruddin Zanki wafat dan digantikan oleh puteranya Ismail yang ketika itu baru berusia 11 tahun dan bergelar Mulk al Shalih. Para ulama dan pembesar menginginkan agar Emir Salahudin mengambil alih kuasa kerana tidak suka kepada Mulk al-Shalih keran selalu cuai melaksanakan tanggungjawabnya dan suka bersenang-senang. Akan tetapi Shalahuddin tetap taat setia dan mendoakan Mulk al Saleh dalam setiap khutbah Jumaat, bahkan mengabadikannya pada mata wang syiling.

Apabila Damsyik terdedah pada serangan kaum Salib, barulah Shalahudin menggerakkan pasukannya ke Syiria untuk mempertahankan kota itu daripada jatuh. Tidak lama kemudian Ismail wafat, maka Shalahuddin menyatukan Syria dengan Mesir dan menubuhkan Emirat Al-Ayyubiyah dengan beliau sendiri sebagai Emirnya yang pertama. Tiada berapa lama kemudian, Sultan Shalahuddin dapat menggabungkan negeri-negeri An-Nubah, Sudan, Yaman dan Hijaz ke dalam kekuasaannya yang besar. Negara di Afirka yang telah diduduki oleh askar Salib dari Normandy, juga telah dapat direbutnya dalam masa yang singkat. Dengan ini kekuasaan Shalahuddin telah cukup besar dan kekuatan tenteranya cukup ramai untuk mengusir tentera kafir Kristian yang menduduki Baitul Maqdis selama berpuluh tahun.

Sifatnya yang lemah lembut, zuhud, wara’ dan sederhana membuat kaum Muslimin di bawah kekuasaannya sangat mencintainya. Demikian juga para ulama sentiasa mendoakannya agar cita-cita sucinya untuk merampas semula Tanah Suci berhasil dengan segera.

Perjuangan Merebut Baitul Maqdis

Setelah merasa kuat, Sultan Shalahuddin menumpukan perhatiannya untuk memusnahkan tentera Salib yang menduduki Baitul Maqdis dan merebut kota Suci itu semula. Banyak rintangan dan problem yang dialami oleh Sultan sebelum maksudnya tercapai. Siasah yang mula-mula dijalankannya adalah mengajak tentera Salib untuk berdamai. Pada lahirnya, kaum Salib memandang bahawa Shalahuddin telah menyerah kalah, lalu mereka menerima perdamaian ini dengan sombong. Sultan sudah menjangka bahawa orang-orang kafir Kristian itu akan mengkhianati perjanjian, maka ini akan menjadi alasan bagi beliau untuk melancarkan serangan. Untuk ini, beliau telah membuat persiapan secukupnya.

Ternyata memang betul, baru sebentar perjanjian ditandatangani, kaum Salib telah mengadakan pelanggaran. Maka Sultan Shalahuddin, segera bergerak melancarkan serangan, tapi kali ini masih gagal dan beliau sendiri hampir kena tawan. Beliau kembali ke markasnya dan menyusun kekuatan yang lebih besar.

Suatu kejadian yang mengejutkan Sultan dalam suasana perdamaian adalah tindakan seorang panglima Salib Count Rainald de Chatillon yang bergerak dengan pasukannya untuk menyerang kota Suci Makkah dan Madinah. Akan tetapi pasukan ini hancur binasa digempur mujahid Islam di laut Merah dan Count Rainald dan sisa pasukannya balik ke Jerussalem. Dalam perjalanan, mereka telah berjumpa dengan satu iring-iringan kafilah kaum Muslimin yang didalamnya terdapat seorang saudara perempuan Sultan Shalahuddin. Tanpa berfikir panjang, Count dan kuncu-kuncunya menyerang kafilah tersebut dan menawan mereka termasuk saudara perempuan kepada Shalahuddin.
Dengan angkuh Count berkata: “Apakah Muhammad, Nabi mereka itu mampu datang untuk menyelamatkan mereka?”

Seorang anggota kafilah yang dapat meloloskan diri terus lari dan melapor kepada Sultan apa yang telah terjadi. Sultan sangat marah terhadap pencabulan gencatan senjata itu dan mengirim perutusan ke Jerussalem agar semua tawanan dibebaskan. Tapi mereka tidak memberikan jawapan. Ekoran kejadian ini, Sultan keluar membawa pasukannya untuk menghukum kaum Salib yang sering mengkhianati janji itu. Terjadilah pertempuran yang sangat besar di gunung Hittin sehingga dikenal dengan Perang Hittin.

Dalam pertempuran ini, Shalahuddin menang besar. Pasukan musuh yang berjumlah 45,000 orang hancur binasa dan hanya tinggal beberapa ribu saja yang sebagian besarnya menjadi tawanan termasuk Count Rainald de Chatillon sendiri. Semuanya diangkut ke Damaskus. Count Rainald yang telah menawan saudara perempuan Sultan dan mempersendakan Nabi Muhammad itu digiring ke hadapan beliau.

“Nah, bagaimana jadinya yang telah nampak oleh engkau sekarang? Apakah saya tidak cukup menjadi pengganti Nabi Besar Muhammad untuk melakukan pembalasan terhadap berbagai penghinaan engkau itu?” tanya Sultan Shalahuddin. Shalahuddin mengajak Count agar masuk Islam, tapi dia tidak mahu. Maka dia pun dihukum bunuh kerana telah menghina Nabi Muhammad.

Kembali Ke Pangkuan Kaum Muslimin

Setelah melalui berbagai peperangan dan menaklukkan berbagai benteng dan kota, sampailah Sultan Shalahuddin pada matlamat utamanya iaitu merebut Baitul Maqdis. Kini beliau mengepung Jerussalem selama empat puluh hari membuat penduduk di dalam kota itu tidak dapat berbuat apa-apa dan kekurangan keperluan asas. Waktu itu Jerussalem dipenuhi dengan kaum pelarian dan orang-orang yang selamat dalam perang Hittin. Tentera pertahanannya sendiri tidak kurang dari 60,000 orang.

Pada mulanya Sultan menyerukan seruan agar kota Suci itu diserahkan secara damai. Beliau tidak ingin bertindak seperti yang dilakukan oleh Godfrey dan orang-orangnya pada tahun 1099 untuk membalas dendam. Akan tetapi pihak Kristian telah menolak tawaran baik dari Sultan, bahkan mereka mengangkat Komandan Perang untuk mempertahankan kota itu. Kerana mereka menolak seruan, Sultan Shalahuddin pun bersumpah akan membunuh semua orang Kristian di dalam kota itu sebagai membalas dendam ke atas peristiwa 90 tahun yang lalu. Mulailah pasukan kaum Muslimin melancarkan serangan ke atas kota itu dengan anak panah dan manjanik.

Kaum Salib membalas serangan itu dari dalam benteng. Setelah berlangsung serangan selama empat belas hari, kaum Salib melihat bahawa pintu benteng hampir musnah oleh serangan kaum Muslimin. Para pemimpin kaum Salib mulai merasa takut melihat kegigihan dan kekuatan pasukan Muslim yang hanya tinggal menunggu masa untuk melanggar masuk. Beberapa pemimpin Kristian telah keluar menemui Sultan Shalahuddin menyatakan hasratnya untuk menyerahkan kota Suci secara aman dan minta agar nyawa mereka diselamatkan.

Akan tetapi Sultan menolak sambil berkata: “Aku tidak akan menaklukkan kota ini keculai dengan kekerasan sebagaimana kamu dahulu menaklukinya dengan kekerasan. Aku tidak akan membiarkan seorang Kristian pun melainkan akan kubunuh sebagaimana engkau membunuh semua kaum Muslimin di dalam kota ini dahulu.” Setelah usaha diplomatik mereka tidak berhasil, Datuk Bandar Jerussalem sendiri datang menghadap Sultan dengan merendah diri dan minta dikasihani, memujuk dan merayu dengan segala cara. Sultan Shalahuddin tidak menjawabnya.

Akhirnya ketua Kristian itu berkata: “Jika tuan tidak mahu berdamai dengan kami, kami akan balik dan membunuh semua tahanan (terdiri dari kaum Muslimin seramai 4000 orang) yang ada pada kami. Kami juga akan membunuh anak cucu kami dan perempuan-perempuan kami. Setelah itu kami akan binasakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang indah-indah, semua harta dan perhiasan yang ada pada kami akan dibakar. Kami juga akan memusnahkan Kubah Shahra’, kami akan hancurkan semua yang ada sehingga tidak ada apa-apa yang boleh dimanfaatkan lagi. Selepas itu, kami akan keluar untuk berperang mati-matian, kerana sudah tidak ada apa-apa lagi yang kami harapkan selepas ini. Tidak seorang pun boleh membunuh kami sehingga sebilangan orang-orang tuan terbunuh terlebih dahulu. Nah, jika demikian keadaannya, kebaikan apalagi yang tuan boleh harapkan?” Setelah mendengar kata-kata nekat dan ugutan itu, Sultan Shalahuddin menjadi lembut dan kasihan dan bersedia untuk memberikan keamanan. Beliau meminta nasihat para ulama yang mendampinginya mengenai sumpah berat yang telah diucapkannya. Para ulama mengatakan bahawa beliau mesti menebus sumpahnya dengan membayar Kifarat sebagaimana yang telah disyariatkan.

Maka berlangsunglah penyerahan kota secara aman dengan syarat setiap penduduk mesti membayar wang tebusan. Bagi lelaki wajib membayar sepuluh dinar, perempuan lima dinar dan kanak-kanak dua dinar sahaja. Barangsiapa yang tidak mampu membayar tebusan, akan menjadi tawanan kaum Muslimin dan berkedudukan sebagai hamba. Semua rumah, senjata dan alat-alat peperangan lainnya mesti ditinggalkan untuk kaum Muslimin. Mereka boleh pergi ke mana-mana tempat yang aman untuk mereka. Mereka diberi tempo selama empat puluh hari untuk memenuhi syarat-syaratnya, dan Barangsiapa yang tidak sanggup menunaikannya sehinnga lewat dari waktu itu, ia akan menjadi tawanan. Ternyata ada 16,000 orang Kristian yang tidak sanggup membayar wang tebusan. Semua mereka ditahan sebagai hamba.

Maka pada hari Jumaat 27 Rajab 583 Hijrah, Sultan Shalahuddin bersama kaum Muslimin memasuki Baitul Maqdis. Mereka melaungkan “Allahu Akbar” dan bersyukur kehadirat Allah s.w.t. Air mata kegembiraan menitis di setiap pipi kaum Muslimin sebaik saja memasuki kota itu. Para ulama dan solehin datang mengucapkan tahniah kepada Sultan Shalahuddin di atas perjuangannya yang telah berhasil. Apalagi tarikh tersebut bersamaan dengan tarikh Isra’ Nabi S.A.W dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada hari Jumaat tersebut, kaum Muslimin tidak sempat melaksankan solat Jumaat di Masjidil Aqsa kerana sempitnya waktu. Mereka terpaksa membersihkan Masjid Suci itu dari babi, kayu-kayu salib, gambar-gambar rahib dan patung-patung yang dipertuhan oleh kaum Kristian. Barulah pada Jumaat berikutnya mereka melaksanakan solat Jumaat di Masjidil Aqsa buat pertama kalinya dalam masa 92 tahun. Kadi Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Zaki telah bertindak selaku khatib atas izin Sultan Shalahuddin.

Kejatuhan Jerussalem ke tangan kaum Muslimin telah membuat Eropah marah. Mereka melancarkan kutipan yang disebut “Saladin tithe”, yakni derma wajib untuk melawan Shalahuddin yang hasilnya digunakan untuk membiayai perang Salib. Dengan angkatan perang yang besar, beberapa orang raja Eropah berangkat untuk merebut kota Suci itu semula. Maka terjadilah perang Salib ketiga yang sangat sengit. Namun demikian, Shalahuddin masih dapat mempertahankan Jerussalem sehingga perang tamat. Setahun selepas perang Salib ke tiga itu, Sultan Shalahuddin pulang kerahmatullah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya, amin.
Peribadi Seorang Panglima

Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi terbilang sebagai pahlawan dan Panglima Islam yang besar. Pada beliau terkumpul sifat-sifat berani, wara’, zuhud, khusyu’, pemurah, pemaaf, tegas dan lain-lain sifat terpuji. Para ulama dan penulis sejarah telah memberikan kepujian yang melangit. Sifat pemurah dan pemaafnya diakui oleh lawan mahupun kawan. Seorang penulis sejarah mengatakan: “Hari kematiannya merupakan kehilangan besar bagi agama Islam dan kaum Muslimin, kerana mereka tidak pernah menderita semenjak kehilangan keempat-empat Khalifah yang pertama (Khulafaurrasyidin). Istana, kerajaan dan dunia diliputi oleh wajah-wajah yang tertunduk, seluruh kota terbenam dalam dukacita, dan rakyat mengikuti keranda jenazahnya dengan tangisan dan ratapan.”

Sultan Shalahuddin adalah seorang pahlawan yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras siang dan malam untuk Islam. Hidup nya sangat sederhana. Minumnya hanya air kosong, makanannya sederhana, pakaiannya dari jenis yang kasar. Beliau sentiasa menjaga waktu-waktu solat dan mengerjakannya secara berjamaah. Dikatakan bahawa beliau sepanjang hayatnya tidak pernah terlepas dari mengerjakan solat jamaah, bahkan ketika sakit yang membawa pada ajalnya, beliau masih tetap mengerjakan solat berjamaah. Sebaik saja imam masuk berdiri di tempatnya, beliau sudah siap di dalam saf. Beliau suka mendengarkan bacaan Al-Quran, Hadis dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang Hadis, beliau memang mendengarkannya secara teratur, sehingga beliau boleh mengenal jenis-jenis hadis. Hatinya sangat lembut dan pemurah, sering menangis apabila mendengarkan hadis.

Di dalam buku The Historians’ History of the World disebutkan sifat-sifat Shalahuddin sebagai berikut: “Keberanian dan keberhasilan Sultan Shalahuddin itu terjelma seluruhnya pada perkembangan keperibadian yang luar biasa. Sama seperti halnya dengan Emir Imamuddin Zanki dan Emir Nuruddin Zanki, beliau juga merupakan seorang Muslim yang taat. Sudah menjadi kebiasaan bagi Sultan Shalahuddin membacakan Kitab Suci Al-Quran kepada pasukannya menjelang pertempuran berlangsung. Beliau juga sangat disiplin mengqada setiap puasanya yang tertinggal dan tidak pernah lalai mengerjakan solat lima waktu sampai pada akhir hayatnya. Minumannya tidak lain dari air kosong saja, memakai pakaian yang terbuat dari bulu yang kasar, dan mengizinkan dirinya untuk dipanggil ke depan pengadilan. Beliau mengajar sendiri anak-anaknya mengenai agama Islam.......” Seluruh kaum Muslimin yang menyaksikan kewafatannya menitiskan air mata apabila Sultan yang mengepalai negara yang terbentang luas dari Asia hingga ke Afrika itu hanya meninggalkan warisan 1 dinar dan 36 dirham. Tidak meninggalkan emas, tidak punya tanah atau kebun. Padahal berkhidmat pada kerajaan berpuluh tahun dan memegang jawatan sebagai panglima perang dan Menteri Besar sebelum menubuhkan Emirat Ayyubiyah.

Kain yang dibuat kafannya adalah betul-betul dari warisan beliau yang jelas-jelas halal dan sangat sederhana. Anak beliau yang bernama Fadhal telah masuk ke liang lahad meletakkan jenazah ayahnya. Dikatakan bahawa beliau dikebumikan bersama-sama pedangnya yang dipergunakan dalam setiap peperangan agar dapat menjadi saksi dan dijadikannya tongkat kelak pada hari kiamat. Rahimahullahu anh.

Adaptasi dari : www.darulnu’man.com
IsLaM ThE WaY oF LiFe...

The Big Bang Echoes through the Map of the Galaxy

In the two widest-ranging exercises on mapping the galaxies carried out to date, scientists have made findings that offer serious support for the Big Bang theory. The results of the research were presented at the winter conference of the American Astronomical Society.

The wide extent of the distribution of galaxies is evaluated by astrophysicists as one of the most important legacies from the first phases of the universe to have come down to the present day. It is therefore possible to refer to the information on the distribution and location of the galaxies as "a window opening onto the history of the universe."
In their research that lasted several years, two independent teams, composed of British, Australian and American scientists, produced a three-dimensional map of some 266,000 galaxies. The scientists compared the data they collected on the distribution of the galaxies with the data for the Cosmic Background Radiation emitted everywhere in the universe, and made important discoveries regarding the origin of galaxies. Researchers analysing the data concluded that the galaxies formed where matter that formed 350,000 years after the Big Bang relatively clustered together, and then assumed their shape under the influence of the force of gravity.

According to the Big Bang theory, everything began from the explosion of a point of infinite density and zero volume. As time passed, space expanded and the gaps between heavenly bodies grew.

The findings in question confirmed the Big Bang theory, which states that the universe began from the explosion of a single point of zero volume and infinite density some 14 billion years ago. This theory has constantly been confirmed by tests consisting of decades of astronomical observations, and stands unrivalled on the most solid of foundations. The Big Bang is accepted by the great majority of present-day astrophysicists, and constitutes scientific verification of the fact that God created the universe from nothing.

In its ten-year-long research, the Anglo-Australian Observatory in the Australian state of New South Wales determined the positions in space of 221,000 galaxies by means of a three-dimensional mapping technique. The survey, which was performed with a 3.9 metre diameter telescope at the observation post, was almost ten times larger than any previous such study.(1)
Under the leadership of Dr. Matthew Colless, director of the observatory, the team of scientists first determined the position of galaxies relative to one another and the distances between them. Then they modelled the distribution of the galaxies and studied the minute variations in that model in great detail. The scientists offered their research for publication in the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

In a similar study carried out by the Apache Point Observatory in New Mexico, USA, the positions of some 46,000 galaxies in another region of space were similarly mapped and their distribution was investigated. The study, involving the use of a 2.5 metre diameter Sloan telescope, was carried out under the leadership of Daniel Eisenstein of the University of Arizona, and is to be published in the Astrophysical Journal. (2)

The results obtained by the two groups were announced during the winter meeting of the American Astronomical Society in San Diego, California, USA on 11 January, 2005.
Data obtained from the COBE satellite in 1992 revealed minute fluctuations in the emission of Cosmic Background Radiation.

An Important Confirmation

The data obtained as the result of long and careful work confirmed estimates made decades ago in the field of astronomy regarding the origin of the galaxies. In the 1960s, theoreticians estimated that galaxies may have seeded in regions where matter massed in a slightly higher concentration shortly after the Big Bang. If that estimate is correct, then the seeds of the galaxies should be capable of being observed in the form of tiny fluctuations in heat levels in the remains of radiation left over from the Big Bang and known as Cosmic Background Radiation.
Cosmic Background Radiation is heat radiation that only began being emitted 350,000 years after the Big Bang. This radiation, emitted everywhere in the universe, represents a snapshot of the 350,000-year-old universe, and can be observed rather like a fossil in the present day. This radiation, first discovered in 1965, was recognised as definitive proof of the Big Bang with various studies and observations, and was investigated in great detail. Data obtained from the COBE (Cosmic Background Explorer) satellite in 1992 confirmed the estimates made in the 1960s and revealed that there were ripples in the Cosmic Background Radiation.
(3) Although at that time a partial link had been determined between these and the formation of the galaxies, that link could not be definitely shown until now.
However, that important link was constructed in the latest studies. Colless and Eisenstein's teams determined a match between the ripples seen in Cosmic Background Radiation and those in the distances between galaxies. It was thus established that the galaxies seeded in places where matter that emerged 350,000 years after the Big Bang concentrated in slightly higher densities.

At a press conference on the subject, Dr. Eisenstein said that the way galaxies are scattered across the sky now corresponds to the sound waves that gave rise to that distribution. Researchers think that gravity affected the waves and shaped the galaxies. Eisenstein made the following comment:

"We regard this as smoking-gun evidence that gravity has played the major role in growing from the initial seeds in the microwave background (left over from the Big Bang) into the galaxies and clusters of galaxies that we see around us." (4)

In a statement to the AAP news agency, Russell Cannon, from the other research team, noted that the findings were of the greatest importance, and summarised the significance of the research in these terms:
"What we've done is show the pattern of the galaxies, the distribution of the galaxies which we see here and now, is completely consistent with this other pattern that's seen in remnants of the big bang…"
(5)

Findings were also obtained from the study regarding the levels of matter and energy that constitute the universe, and the universe's geometrical form. According to these, the universe consists of 4% normal matter, 25% dark matter (matter that cannot be observed but that is calculated to exist), and the rest of dark energy (mysterious energy that leads to the universe expanding faster than expected). As for the geometrical shape of the universe - it is flat.

Support for the Big Bang

The findings made in these studies have further strengthened the Big Bang theory. Dr. Cannon said that the research added serious weight to the Big Bang theory about the origin of the universe and emphasized that support in these words:

"We've known for a long time that the best theory for the universe is the Big Bang -- that it started in some enormous explosion in a tiny space and it expanded ever since." (6)

In a comment regarding the studies, Sir Martin Rees, the well-known Cambridge University astronomer, noted that despite using different statistical techniques and observations, the teams had arrived at the same conclusion, and that he regarded this as an indication of the results' accuracy. (7)

Physicsweb.org, one of the most important physical sciences portals on the Internet, commented that the studies "provide further evidence for the standard big bang plus inflation model of cosmology." (8)

Scientists learned that the universe had a beginning (Big Bang) and was expanding (Inflation) by reading the radiation and heavenly bodies in space thanks to the possibilities of modern science. However, these fundamental data are not at all new to mankind. Mankind has been reading these two facts, which scientists were only able to read in the depths of space in the 20th century, in the Qur'an for the last 1,400 years.

Two Basic Pieces of Information about the Standard Cosmological Model Are Provided in the Qur'an

In the Qur'an, and in the Torah and the Bible that were corrupted after their revelation, God has revealed that the universe and all matter were created out of nothing; in the Qur'an, the only text that has not been corrupted, He reveals one other miraculous secret that the universe is expanding.
The way the universe came into "being" from "non-being" is reported thus in the Qur'an:
He is the Originator of the heavens and the earth. (Qur'an, 6:101)
The expansion of the universe, one of the main areas of research of modern science, is revealed in this verse:
And it is We Who have constructed the heaven with might, and it is We Who are steadily expanding it. (Qur'an, 51:47)
As we have seen, two elements of the standard cosmological model, the Big Bang and Inflation, were reported in the Qur'an at a time when the means of astronomical observation were very limited. This represents clear proof that the Qur'an was revealed by God. The findings of modern science are in complete agreement with what is related in the Qur'an, and these latest studies once again draw attention to that close compatibility.
Resources : http://www.harunyahya.com

1- "Galaxy patterns reveal missing link to Big Bang," January 12, 2005, online at: http://info.anu.edu.au/mac/Media/Media_Releases/_2005/_January/_120105redshift.asp2- "Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies", submitted to Astrophysical Journal on December 31st, 2004. See. Sloan Digital Sky Survey, "THE COSMIC YARDSTICK--Sloan Digital Sky Survey astronomers measure role of dark matter, dark energy and gravity in the distribution of galaxies," January 11, 2005, online at: http://www.sdss.org/news/releases/20050111.yardstick.html3- "Galaxy patterns reveal missing link to Big Bang", January 12, 2005 4- Deborah Zabarenko, "'Cosmological ruler' helps measure the universe," January 11, 2005, online at: http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=scienceNews&storyID=72972225- "Scientists Score Galaxy Breakthrough," AAP, January 13, 2005, online at: http://www.macnewsworld.com/story/Scientists-Score-Galaxy-Breakthrough-39646.html6- "Scientists Score Galaxy Breakthrough", AAP.7- Maggie McKee, "Big bang sound waves explain galaxy clustering," NewScientist.com News Service, January 12, 2005, online at: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6871; Mark Peplow, "Echoes of Big Bang found in galaxies," News@nature.com, January 12, 2005, online at: http://www.nature.com/news/2005/050110/full/050110-8.html8- "Galaxy surveys put cosmology on sound footing," January 12, 2005, online at: http://physicsweb.org/articles/news/9/1/7/1