SaHaBaT

5/30/2006

Permata Hikmah I

Hidup Anda
Hidup itu sendiri tak dapat memberikan kegembiraan sampai anda menghendakinya;Hidup cuma menyediakan waktu dan tempat, terserah pada anda bagaimana mengisinya.

Antara Berpuasa dan Bertengkar Dua Orang yang sedang berpuasa terlibat dalam percekokan. Yang seorang mencaci maki dengan kata-kata tajam, sedangkan yang seorang lagi tidak berkata sepatah kata pun. Setelah orang yang mencaci itu merasa lelah dan berhenti berkata-kata, ia ditanya, "Kalau seorang memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi pemberian itu ditolaknya, kepada siapakah ia harus dikembalikan ?" Orang yang mencaci menjawab,

"Si pemberilah yang berhak mengambilnya kembali."
Orang yang dicaci menjawab, "Baiklah, semua caci maki yang Anda berikan aku tolak, dan Andalah yang berhak menerimanya. Ya Allah, aku sedang berpuasa... Ya Allah, aku sedang berpuasa."

Rumah Para penghuni rumah mewah selalu ingin keluar dari rumahnya sedangkan orang-orang yang berada di luar ingin memasukinya

LalaiSeandainya anda belum menanam dan menyaksikan orang lain mengetam, akan anda sesali kelalaian anda semusim tanam.

Letih Bekerja Barangsiapa dimalam hari merasa letih karena bekerja dengan tangannya,maka dimalam itu ia memperoleh ampunan Allah.(HR Ahmad)

Berlaku Adil
Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah laksana berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum baik kepada rakyat maupun kepada keluarga.(HR Muslim)

Kumpulan Hari Wahai anak adam!Sesungguhnya kamu merupakan kumpulan hari-hari.Setiap kali hari berlalu, akan berlalu pula bagian umurmu.(Hasan Bashri)

Manusia dan kekayaan "Umumnya sikap manusia terhadap orang kaya lebih cerah dari sinar matahari.Kedudukannya disisi mereka lebih segar dari air tawar, lebih tinggi dari langit,lebih manis dari madu dalam sarangnya dan lebih harum dari bunga mawar.Kesalahannya adalah benar dan semua keburukannya dianggap baik,ucapannya bisa diterima, dalam majelis dia terhormat dan omongannya tidak pernah menjemukan."(Abbas ra.)

Saudara muslim Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya dihari kiamat.(HR Bukhari dan Muslim)

Memberi Setiap muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang tidak berpakaian,Allah akan memberikan pakaian surga kepadanya. Setiap muslim yang memberi muslim lain yang kelaparan,Allah akan memberikan buah surga kepadanya dan setiap muslim yang memberi minum kepada muslim yang kehausanAllah akan memberikan munim kepadanya dari ar-Rahiqul Makhtum.(HR Abu Dawud)

Nasihat Luqmanul Hakim "Wahai anakku apabila perut kantongmu penuh padat maka pikiranmu akan tidur,hikmah kebijaksanaanmu menjadi tumpul, dan anggota badanmu lemah dalam mengamalkan ibadah"

Do'a "Ya Allah, jangan Engkau memberikan kepadaku dari kenikmatan dunia yang terlalu banyak agar aku tidak melampaui batas larangan-Mu. Jangan pula terlalu sedikit sehingga aku lupa kepada-Mu. Sesungguhnya yang sedikit tapi mencukupi,lebih baik bagiku daripada yang banyak tetapi melalaikan

Hidup Tidak Tenteram Tiga sifat yang menyebabkan penyandangnya tidak tentramdalam hidupnya :iri, dengki, dan akhlak buruk

Sesukamu Hiduplah Sesuka hatimu,Sesungguhnya kamu pasti mati.Cintai siapa saja yang kamu senangi,Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannyaLakukan apa saja yang kamu kehendaki,Sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya

Mengajar Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain,dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan
ucapan-ucapannya

Meredam Kejahatan Bohong, orang yang berpendapat bahwa kejahatan harus diredam dengan kejahatan,Apabila dia benar , silahkan dia menyalakan dua api. Apakah api yang satu dapat memadamkan api yang lain? Yang dapat meredam kejahatan adalah kebaikan,sebagaimana air dapat memadamkan api.

Kecemasan
Manusia selalu hidup di antara dua kecemasan. Pertama, umurnya yang lalu berikut amalan-amalannya dan bagaimana keputusan serta penilaian Allah terhadapnya
Kedua, sisi usianya dan amalan-amalannya yang akan dikerjakannya dan apa yang akan ditentukan Allah baginya.

Siapa dan Siapa
Barangsiapa yang mengasihi, dia dikasihi.
Barangsiapa diam, dia selamat.
Barangsiapa melakukan kebajikan, dia beruntung.
Barangsiapa bicara batil kepada orang ramai, dia merugi.
Barangsiapa membenci kejahatan, dia bebas dari dosa.
Barangsiapa tidak menguasai lidahnya, dia menyesali.

Yang buruk-buruk
Seburuk-buruk harta ialah yang tidak dizakatkan.
Seburuk-buruk kawan ialah yang membuat kecewa kawannya ketika dalam kesulitan.
Seburuk-buruk penguasa ialah yang ditakuti rakyatnya yang tak bersalah.
Seburuk-buruk negeri ialah negeri yang tandus dan tak terjamin keamanannya

Hidup DuniawiSarana untuk menyempurnakan kehidupan duniawi ialah :
amal perbuatan (karya dan profesi yang baik, halal, dan terhormat);
melaksanakannya sebaik-baiknya;
menunjukkan prestasi dan keahliannya;
dengan kemampuan optimal dan kekuatan maksimal serta dengan kesungguhan hati

Kekayaan Tanpa Harta Barangsiapa menginginkan kekayaan tanpa harta,memperolah kemuliaan tanpa dukungan keluarga ataupun kawan,dan ditaati tanpa memiliki kekuasaan,hendaklah ia keluar dari kehinaan karena maksiat kepada Allahmenuju kemuliaan karena taat kepada-Nya.Dengan demikian, ia akan memperoleh semuanya.

Mengunci Lidah Kuncilah lidahmu, kecuali dalam empat perkara:
menjelaskan yang hak,
menumbangkan yang batil,
mensyukuri nikmat Allah,
dan mengutarakan hikmah kebijaksanaan
Meningkatkan Kemuliaan Ada tiga hal yang meningkatkan kemuliaan seseorang:
memaafkan orang lain dan menghilangkan bekas-bekas kesalahannya;
memberi sesuatu kepada orang lain yang tidak memberi sesuatu kepadanya;
menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya.

Selamat Mencari Ketika Haatim al-Asham datang berkunjung kepada Imam Ahmad,Imam bertanya,"Beritahukan kepadaku,bagaimana caranya mencari selamat dari manusia ?"Haatim menjawab, "Dengan tiga hal:
Anda memberi harta kepada mereka, dan jangan mengambil harta mereka.
Berikan hak-hak mereka dan janganlah menuntut hak Anda dari mereka
Bersabarlah menghadapi gangguan mereka dan jangan mengganggu mereka

Dinding dan Pintu Islam Islam memiliki dinding dan pintu yang kuat.Dinding Islam ialah kebenaran dan pintunya ialah keadilan.Islam akan tetap jaya,selama penguasa-penguasa bersikap keras dan tegas,tetapi itu dilakukan tidak berarti mesti dengan pedang dan cemeti,melainkan dengan hak dan keadilan.Said bin Suwaid

Peran Buku Buku adalah:Teman bicara yang tidak mendahuluimu.Teman bicara yang tidak memanggilmu ketika kamu bekerja.Teman bicara yang tidak memaksamu berdandan ketika menghadapinya.Teman kencan yang tidak menyanjungmu.Kawan yang tidak membosankan.Penasehat yang tidak mencari-cari kesalahan.Ahmad bin Ismail

Yang tak boleh diremehkan Barangsiapa yang meremehkan penguasa, dia akan kehilangan dunianya.Barangsiapa yang meremehkan ulama, dia akan kehilangan agamanya.Dan barangsiapa yang meremehkan kawannya, dia akan kehilangan kemanusiannya.

Membuat Sejarah Kaum muda membuat sejarah dengan hati mereka.Cendikiawan membuat sejarah dengan akal fikiran mereka.Orang arif membuat sejarah dengan jiwa mereka.Apabila hati, akal dan jiwa saling menunjang untuk membuat sejarah,pasti sejarah tak akan pudar sinarnya dan tak akan padam obornya.(Dr. Mustafa Assiba'i)

Tiga orang yang dimusuhi Rasulullah di hari Kiamat Tiga orang yang aku musuhi dihari kiamat,iaitu :orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya,orang yang menjual budak yang sudah dibebaskan lalu makan harganya,dan orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya, tetapi tidakmemberikan upahnya.(HR Bukhari).


Inilah kebaikan Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan.Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan.Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan.Tidak ada kebaikan bagi shadaqah kecuali niyat yang ikhlas.Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan.(Al-Ahnaf bin Qais)

Tebarkan Salam Kalian tidak akan masuk surga sampai engkau beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan suatu perbuatan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling menyayangi ?Sebarkanlah salam di antara kalian(HR Muslim)

Waktumu Waktu adalah kehidupan manusiaJika digunakan untuk membaca akan menjadi sumber kebijaksanaanJika digunakan untuk berpikir akan menjadi kekuatanJika digunakan untuk betdo'a akan menjadi keberkahan dan rahmatJika digunakan untuk bekerja akan menjadi keberhasilanJika digunakan untuk beramal akan menghantarkan menuju surga
Semua itu adalah kewajiban seorang hamba terhadap TuhannyaGunakanlah waktu untuk kehidupan yang sebenarnyaSesungguhnya kewajiban-kewajiban hamba didunialebih banyak daripada waktu yang tersedia

Tiada ulasan: